Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 29. listopadu 2016

autor Mgr. D.Zelenková
Žáčci z 1.C se v pondělí vydali do Spolkového domu. Nejprve potkali čertíky a navštívili peklo. Sice se trošku báli, ale statečně strach překonali a s čerty si s chutí zatančili a zazpívali vánoční koledy. Pak jsme společně navštívili kostel, kde bylo připraveno krásné vánoční představení. Líbilo se nám o to více, že si několik z nás v něm i zahrálo. Na závěr si děti vyrobily vánoční ozdobičku. Celé dopoledne se dětem moc líbilo.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.