Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 14. června 2017

autor Mgr. D.Zelenková
V úterý čekalo na prvňáčky velké překvapení. V Kostele sv.Jana Nepomuckého je rytíř Václav z říše pohádek slavnostně
pasoval na čtenáře. Nejprve děti složily slib, že se budou ke knížkám hezky chovat a potom je čekalo pasování.
Všechny děti byly rozechvělé, ale přesto to skvěle zvládly. Na závěr dostaly dárečky, pěknou knížku a buton (placku), který opravňuje k roční registraci v knihovně zdarma. Všem se nám akce velmi líbila.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.