Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 13. února 2017

autor Mgr.D.Zelenková
Žáci 1.C si v pátek zasoutěžili v recitaci. Sami si vybrali a naučili básničku a tu pak předvedli svým spolužákům.
Děti vystoupení svých spolužáků pozorně poslouchaly a odměnily je potleskem.
Protože se žáčkům se jejich vystoupení moc povedla, tak si zasloužili sladkou odměnu a diplom.
Všichni šikovní recitátoři se představí ve školním kole recitační soutěže.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.