Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 8. června 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Děti z 2.C trávily čtvrteční dopoledne s policisty pracujícími v našem městě. Přivítala nás paní V.Marečková, která nás provedla jednou z částí budovy Policie ČR.  U „dopraváků“ se nás ujal pan Votroubek, děti si prohlédly vozový park, pracoviště policistů a dozvěděly se, co všechno jejich práce obnáší.
            Pak jsme se přesunuli na Městskou policii, kde nám pan P. Čihák ukázal kamerový systém našeho města, dále různé pomůcky, které městští policisté potřebují k vykonávání své práce a vše nám hezky vysvětlil.
            Závěrečnou etapou našeho projektového dne bylo parkoviště u Billy. Zde děti rozdávaly sluníčka nebo mráčky řidičům podle toho, zda ve svém vozidle nenechávali cenné předměty. Upozorňovaly je totiž na to, že „auto není trezor“ a nabádaly je k obezřetnosti.
            Za odměnu si děti odnesly pexesa a rozvrhy hodin s policejní tématikou a pro rodiče křížovky na volné chvíle.  
            Celé dopoledne se nám věnovala paní Marečková a pan Čihák, za což jim tímto moc děkujeme!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.