Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 16. června 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Děti z 2.C se tentokrát vydaly po stopách pamětních stromů, věnovaných osobnostem  našeho státu nebo města.  Dozvěděli jsme se, kde mají své stromy a památníky T.G. Masaryk, J.K.Tyl, J.Hus, J.A.Komenský, J.Zach a K.H. Borovský. Během vycházky jsme také poznávali různé dřeviny a dozvěděli se spoustu zajímavostí o daných stromech či keřích. Děti si jako památku vytvořily učební pomůcku, která jim poslouží k poznávání typických znaků dané rostliny. Na děti také čeká překvapení jako vzpomínka na oba dva programy. To ale až na konci školního roku společně s vysvědčením. Celým programem nás provázela paní J. Rosická z organizace Pod horami a za její velmi poutavé a zábavné povídání, resp. učení se hrou jí tímto moc děkujeme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.