Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

2.C na KNIŽNÍM VELETRHU a výstavě BRICK REPUBLIC

Vloženo: 12. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Na Knižním veletrhu jsme  se zúčastnili křtu knížky a cd Bubáčkovy příběhy. Pak na nás čekal workshop  ke knížce Zápisník malého zálesáka. Autor  Zdeněk  Chval děti provedl svou knížkou, resp. průvodcem zálesáka a naučil je několik činností, které by každý malý zálesák měl umět.
Děti si samozřejmě nakoupily knihy, které se jim zalíbily nebo si přály a po přestávce už na nás čekala další výstava, tentokrát týkající se LEGA. 
BRICK REPUBLIC je suverénní LEGO země, městský stát, uvnitř Prahy, hlavního města České republiky. Je složena z více než 15.000.000 LEGO kostek, které se rozprostírají na rozloze přesahující 2.000 m2. Země je členěna do 10 tematických districtů (regionů).
Základem kostkodářství této země je cestovní ruch a masivní výstavba. Brick Republik je sice mladá země, neustále se však rozpíná a rozrůstá.
            Zde se děti rozprchly po celé ploše a vyloženě se vyřádily dle své libosti. Prohlížely si různé stavby z kostek, mnoho z nich i pohyblivých, skládaly, hrály hry. Celý den si užily dosyta a domů se vracely spokojené.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.