Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 9. června 2017

autor Mgr. P.Formáčková
 
            Děti z 2.C byly vystupovat v ÚSP Barbora. Připravily si pro klienty zdejšího domova pásmo  básní, písní a na závěr taneček. S dětmi si společně  lidové písně zazpívali i klienti a byli potěšeni i dárečky, které jim děti donesly. Budeme se těšit na další vystoupení, moc rádi přijdeme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.