Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 16. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Žáci 2.C  se vydali na interaktivní program „SMYSLUPLNÁ ZAHRÁDKA“.
Na úvod nás přivítala nedávno vylíhnutá kuřátka, resp.dva malí kohoutci. V korunách stromů nám dopřáli koncert  další opeřenci,převážně kosi, sýkorky, nad hlavami poletovaly vlaštovky. Aby si děti vyzkoušely, jak taková ptačí maminka pozná podle zpěvu své děti, zahrály si hru „Poznej své mládě podle zpěvu“. Následovala chůze po špalcích, tím si děti vyzkoušely svoji  koordinaci.  Dalším prvkem byla procházka bosými nohami po  „hmatovém  chodníčku“. Děti se bosky prošly po kůře, písku, trávě, šiškách. Pak jsme navštívili Ježčí domeček, připomněli si, čím se ježek živí. Dále jsme zhlédli Hmyzí domeček, Suchou zídku, Tajuplné jezírko, Květinovou loučku, Ptačí hostinec. Všude jsme si představili typické zástupce živočišné říše, které v dané lokalitě můžeme najít.
Dalšími hrami, kterými jsme si zpestřili pobyt v zahrádce bylo poznávání po hmatu různých přírodnina a „sluníčko“. Děti simulovaly živočichy tak, jak  reagují na sluneční svit a chlad.Tak jsme si procvičili naše smysly, kterými člověk vnímá okolní svět.
V závěru jsme si prohlédli  Bylinkárnu, přivoněli si a  ochutnali některé bylinky,  nasypali jsme ptáčkům do krmítka a v samotném závěru si děti vyzkoušely  zasadit rostlinku a zasít semínka. Ve třídě se  budeme starat a doufat, že nám vyroste  „to pravé ořechové“, ne Verbascum smiley.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.