Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 31. března 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Většina dětí z 2.C si dobrovolně o něco prodloužila pobyt ve škole. Vyzkoušely si, jaké to je být ve škole večer a dokonce tu i přespat. Byla pro ně totiž připravena Andersenova noc, která se každoročně koná po celé zemi.
            V úvodu jsme se seznámili se samotným spisovatelem, abychom věděli, kdo to vlastně pan Andersen byl a co dělal. Pak se děti s velkým nadšením pustily do četby. Společnými silami jsme zvládli přečíst  pohádky: Malá mořská víla, Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Malenka, Princezna na hrášku a Ošklivé káčátko. Sněhovou královnu jsme jen „nakousli“, protože na děti pak čekala jako pohádka na dobrou noc.
            Aby dětem patřičně vytrávilo, před večeří se vyvětraly na terase, kde si zaskákaly na trampolíně, kreslily křídami a zaskotačily si.
            Po večeři následovaly hry související s pohádkami, které četly a poznaly. Dle obrázků poznávaly pohádky, pak skládaly puzzle a určovaly, o jaké příběhy se jedná. Nechyběla sladká odměna za snahu a píli. Protože jsme měli mezi sebou i malou oslavenkyni (jedna z žaček má narozeniny), naším třídním zvykem jsme jí formou písničky poblahopřáli. Následovala nutná hygiena  a pak už na děti čekala pohádka na dobrou noc. Zhlédly film „Sněhová královna“ a šly na kutě. Určitě se jim zdálo o některé postavě z pohádek…..

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.