Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 16. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Děti z 2.C si pro své maminky připravily pásmo básní a písní k jejich  svátku.
Na besídku přišly i babičky. Proč také ne, vždyť jsou to také maminky a mnohdy pomáhají  třeba jen tím, že pro děti přijdou do školy. Děti tak mohly maminkám i babičkám prostřednictvím zpěvu a recitace poděkovat za jejich neustálou, láskyplnou péči. V samotném závěru děti předaly dárečky, což byly vlastnoručně vyrobené květiny. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.