Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dětská škola- Soví univerzita ve 2.C v červnu

Vloženo: 7. června 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Posledním studijním programem naší „malé univerzity“  jsme si   připomněli vše, co jsme se dozvěděli o Karlu IV.  Ve skupinkách děti daly hlavy dohromady a společnými silami  vypracovaly úkoly, které  měly ke knížce, jež nás provázela putováním po stopách Karla IV.
                Víme, že jako malý se jmenoval Václav, kdo byli jeho rodiče, že měl 6 sourozenců, 4 manželky, 2 syny. Poznali jsme erby obou rodů, ze kterých pocházel, i  jeho vlastní.  Na mapách jsme si ukázali, jak vypadala říše za Karla IV., „putovali jsme“ po hradech, „kráčeli“  Královskou cestou po Praze, luštili  křížovky, obohatili svůj slovník o tehdejší výrazy jako např. škorně, prevét, pachole atd. Budeme si  pamatovat, že díky němu naše země vzkvétala a  že je právem nazýván Otcem vlasti.
Atmosféru jsme si zpříjemnili písněmi z muzikálu Noc na Karlštejně a v závěru si na zdar našeho studia připili dětským šampaňským.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.