Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dětská univerzita - Soví škola - beseda

Vloženo: 10. února 2017

autor Mgr. P.Formáčková
            V měsíci lednu jsme si v naší Soví škole - Dětské univerzitě  povídali o různých důležitých povoláních. Mezi nimi byla i práce policisty. Děti společnými silami vypracovaly  koláž z obrázků policistů a jejich dopravních prostředků. Tuto koláž jsme dnes předali mluvčí  Policie  ČR paní por. Marečkové, která mezi nás zavítala s pracovníkem BESIPu, aby dětem připomněli  správné bezpečné chování v dopravních situacích. Dále jim ukázali speciální brýle, kterými si děti  mohly vyzkoušet, jak vidí člověk, který je pod vlivem alkoholu nebo drog….
            Děti dostaly za svoji práci odměny ve formě reflexních pásků a omalovánky s vystřihovánkami. Celá třída dostala společně do hodin čtení knížku  Policejní pohádky. Už se moc těšíme na chvíle s knížkou a také na další spolupráci.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.