Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 4. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V tomto měsíci nás v hodinách prvouky čekají pokusy.  Dnešní hodinu jsme začali sledováním, že rostliny pijí vodu. Bílé karafiáty jsme vložili do obarvené vody a budeme čekat, až se nám obarví.  Následoval pokus s obarveným ledem, který se nám potopil. Při rozpouštění ledových kostek se barva začala rozptylovat do okolní vody, ledové kostky nejprve klesly na dno a pak vyplavaly.
            Dalším pokusem jsou „nahá vejce“. Ponořili jsme je do octa a za den nebo dva se přesvědčíme, zda jim změkla skořápka a my uvidíme trochu dovnitř. Také jsme si předvedli pokus s názvem „tekutý sendvič“. Pokusili jsme se smíchat olej a vodu, ale jak se děti přesvědčily, nejde to, protože jak víme, mají odlišnou hustotu, což znamená, že mají různou hmotnost. Olej je lehčí, proto plave na hladině. Nejprve se smíchal s vodou, ale to nevydrží dlouho, vytvářel krásné bubliny a na hladině vytvořil olejovou vrstvu.
            Také jsme si ukázali pomocí plastelíny, magnetky a plastového obalu od čokoládového vajíčka, že když do vajíčka jakkoli strčíme, vždy se vrátí do původní svislé polohy. V dalším pokusu už byly zapojeny všechny děti aktivně. Pomocí pravítka, tužky, gumy a ořezávátka se pokoušely zachovat rovnováhu mezi gumou a ořezávátkem.
            Také jsme se přesvědčili o působení tlaku. Děti se snažily fouknout do lahve papírovou kuličku. Nikomu se ale tento úkol nepovedl, kulička vždy vyletěla ven. Jak Marťa správně řekl, bylo to působením rozdílu tlaku uvnitř lahve a před hrdlem.
            Posledním pokusem v dnešní hodině byly „brýle z prstů“. Krátkozraké děti si sundaly brýle, stočily svůj ukazováček tak, aby vytvořily otvor. Do něj potom hleděly a pokoušely se přečíst z knížky názvy dopravních značek. Podařilo se. Vzduch v otvoru působí jako čočka na brýlích, která koriguje vadu očí.  Už se moc těšíme na další hodinu, kdy nás opět čekají další pokusy a výsledky našeho pozorování.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.