Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Květnová Soví škola – Dětská univerzita ve 2.C

Vloženo: 18. května 2017

autor Mgr. P.Formáčková
Ani v květnu jsme v naší Dětské univerzitě nezaháleli. Tentokrát naše „studium“ bylo  zaměřeno na sportování a pohybové hry. Sport  je součástí našeho denního režimu  a pokud se jedná o zábavné hry, o to s větším nadšením se pouštíme do díla. Naučili jsme se nové, velmi zábavné hry jako např. Kamenní pomocníci, Trojhlavý drak, Pleskaná, Lavina, Honěná v kruhu.  Hráli jsme ale i hry, které pamatují naši prarodiče. Byly to :  Zlatá brána, Rybáři.
Těšíme se na poslední díl naší Soví školy v červnu a tak zdárně dovršíme celoroční  práci.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.