Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 15. února 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V hodinách prvouky si právě povídáme na téma čas. Konkrétně v dnešní hodině jsme si  vyprávěli, jak to bylo za časů našich předků a co mohli používat během svého života. Děti si přinesly  zapůjčené předměty od svých prarodičů a  my ostatní pak hádali, co daný předmět asi je a k čemu sloužil. Něco děti hravě poznaly, jiné předměty, dnes opravdu historické, nám činily potíže. Představivost a fantazie pracovaly na plné obrátky.  Děkujeme za půjčené předměty. Už víme, že naši předci měli mnohdy  těžší život, ale v něčem byl asi i jednodušší…   Poznáte i vy, co který předmět je a k čemu sloužil? 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.