Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soví škola – Dětská univerzita ve 2.C v únoru

Vloženo: 28. února 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V měsíci únoru jsme si v naší Soví škole povídali opět o různých povoláních.
Tentokrát to byla řemesla, která se provozovala již ve středověku, i když jinak. Současný farmář (zemědělec) má jako svého předchůdce středověkého rolníka.  Společné mají dvě věci: pole a hospodářská domácí zvířata. Středověký rolník  dřel od rána do večera, práci měl těžší. Ale dnešní farmář to také nemá lehké. Práci mu sice usnadňují stroje, ale stará se o mnohem více zvířat.
            Už ve středověku existovala profese kuchaře. Pracoval především na hradech, pro bohaté, mocné pány. Ve městech se „kuchařina“ tak trochu uplatnila v šencích, ale jídelníček nebyl nějak bohatý. Lidé v 21. Století „baští“ úplně něco jiného než kdysi dávno.
Jedno z nejstarších  a nejrozšířenějších řemesel bylo to pekařské.  V době Karla IV. bylo pekařů nejvíc ze všech řemeslníků. A středověký pekař by dnes jen tiše zíral, jak se peče dnes.
Středověcí stavebníci sháněli pro stavbu hradů, měšťanských domů a celých měst, kostelů, chrámů zedníky, tesaře a kameníky. Požadovali ale ty šikovné. Stejně jako dnes, ti šikovní jsou žádaní a cenění. Dnes se staví ale jinak, s jinými materiály a stroji. Přesto je třeba smeknout před uměním středověkých mistrů, kteří dokázali postavit tak nádherné stavby jako třeba Karlův most v Praze, Pražský hrad nebo Chrám sv.Barbory v našem městě.
Ošetřovatelé zvířat? Tak to je ve srovnání s výše zmíněnými povoláními úplně nová, mladá profese. Jak si člověk ochočoval zvířata ke svému užitku, potřeboval se o ně také starat nejen dobrým krmením, ale i po zdravotní stránce. Jenom zdravá zvířata mohla přinášet užitek. V ZOO se ošetřovatelé starají o zvířata, z nichž mnohým druhům hrozí vyhubení. Je to velice záslužná práce stejně jako všechna ostatní povolání, kde se člověk stará nejen o sebe, ale i o zachování života na zemi.
I tentokrát jsme si zmiňované profese vyzkoušeli, samozřejmě ve snazší podobě a hravou formou. Jako farmáři si děti nechaly naklíčit fazole, malí kuchtíci a kuchařinky poznávali koření dle vůně, pekaři a pekařky trénovali motání housek pomocí modelíny, stavitelé stavěli z krabic hrad. Asi nejvíce se děti pobavily, když si měly vyzkoušet nikoli ošetřovatele, ale samotného slona. Pomocí svých paží si udělaly choboty a  pokoušely se provádět jednoduché úkony.  Jako sloni bychom se asi moc neuživili… Ale za tu legraci to stálo.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.