Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 18. dubna 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V úterý 18.4. si pro nás připravila paní Rosická z organizace Pod horami besedu na téma STROMY A KEŘE.
            V úvodu se děti seznámily s jednotlivými stromovými patry a formou hry se učily zařazovat živočichy do těchto pater. V  lese jsme „zůstali“ a pomocí větviček a šišek jsme poznávali  zástupce jehličnanů. 
            Ve skupinkách potom děti řešily hádanky, společně  dokreslovaly  na pracovních listech  jednotlivá patra a následně  zvířátka do jejich přirozeného prostředí .
            Dále děti soutěžily v poznávání listnatých stromů. Na  interaktivní  tabuli  sledovaly fotografie a určovaly, o jaký strom se jedná. Zhlédli jsme zajímavý dokument, jak se vyvíjí semínko dubu pod zemí a jak pak dál pokračuje v růstu a pak jsme pozorovali růst a vývoj stromu po dobu cca 150 let. Obojí bylo samozřejmě ve zrychlené podobě.
            Na závěr si děti zahrály hru „Poznej podle plodu strom“. Hmatem  se pokoušely poznat  plody ze stromů. Aby to neměly tak snadné, plody byly schované v látkových pytlíčcích.
            V červnu na nás čeká podobný program, kdy je pro nás připravena vycházka s poznáváním dřevin v terénu. Už se těšíme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.