Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 27. června 2017

autor Mgr. P.Formáčková
V úterý si děti rozdaly odměny za naše dva projekty, na kterých jsme pracovali na jaře v rámci eTweeningu.  Byly to projekty o nejznámější ilustrované dětské postavičce (Krtečkovi) a o tom, jak děti tráví svůj volny čas se svými prarodiči.
Další odměnou pro děti byly malé sovičky jako brože. Protože jsme celý rok pracovali na projektu Dětská univerzita – Soví škola. Pro děti je vyrobila paní Malinová, za což jí tímto děkujeme.
A poslední částí v odměňování byly ceny pro děti, které pracovaly pilně celý školní rok, poctivě nosily úkoly a pomůcky, slušně se chovaly a navzájem si pomáhaly.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.