Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 14. října 2016

autor Mgr. P.Koudelková
Naši třeťáci si v hodinách prvouky povídají o svém městě, a proto vyrazili na vycházku, která byla doplněním učiva. Šli jsme podle připraveného plánu, ve kterém jsme hledali ulice, náměstí, významné body i historické budovy. Ukazovali jsme si, kde najdeme informační centrum a říkali jsme si, k čemu slouží. K orientaci ve městě slouží také interaktivní orientační panel. Dále jsme hledali na různých místech ukazatele ulic či památek nebo plány města. Pracovní listy použijeme dále v hodinách prvouky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.