Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 19. května 2017

autor Mgr. P.Koudelková
Děti za třídy 3.B nezapomněly oslavit s maminkami jejich svátek. Připravily si pro ně pásmo písniček a básniček, které pak s láskou a nadšením při svém vystoupení předvedly. Potěšilo nás, že nepřišly jen maminky, ale i babičky či tetičky. Na konci děti maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky s přáníčky. Pro všechny pak bylo připravené malé pohoštění.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.