Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 7. prosince 2016

autor Mgr. P.Koudelková, S.Slanařová
Celá třída 3.B se vydala navštívit v tomto adventním období Muzeum lidových staveb v Kouřimi, které bylo nedávno otevřené a rozšířené. Na chvíli jsme se přenesli do dob dávno minulých a seznamovali se s obyčeji českého venkova. V chalupách byly instalovány ukázky tradičního pohoštění, způsobů věštění, tradičních venkovských obchůzek, nechyběly svátečně vyzdobené světnice s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a výslužkou pro čeleď. Nadchla nás kouzelná atmosféra původních chaloupek. Protože jsme tentokrát zvolili netradiční dopravu, šli jsme ze skanzenu na zastávku linkového autobusu. Po cestě jsme si ještě prošli kouřimské náměstí.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.