Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 2. prosince 2016

autor Mgr. M.Koudelková
Žáci třetích tříd se zúčastnili programu v knihovně, který byl na téma "Vánoce". Protože už začal prosinec a děti se na Vánoce moc těší, bylo toto setkání příjemným úvodem do adventního období. Postupně jsme si zopakovali a připomněli význam svátků, které tomuto období předcházejí. Takže jsme se od Martina dostali přes Ondřeje, Barbory a Lucie či Ambrože až k toužebně očekávaným Vánocům. S těmi souvisí spousta tradic. Některé jsme znali, jiné jsme se dozvěděli. Po cestě do školy jsme se ještě zastavili na právě probíhající výstavě v ÚSP Barbora. Spojili jsme tak, jak se říká, užitečné s příjemným. Těšíme se na další předvánoční akce a všem přejeme klidný advent!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.