Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Škola v přírodě v Horním Bradle – 3.den

Vloženo: 1. června 2017

autor Mgr. P.Koudelková, Bc. L.Pěgřímková
Po večerní bouřce se pročistil vzduch a my mohli v příjemném počasí vyrazit na dopolední vycházku do jediného pralesa v CHKO Železných hor. Po cestě jsme opět soutěžili v poznávání stromů. Po obědě,v době poledního klidu, jsme doplňovali deníčky a plnili pracovní listy. Celé třídě dorazil tajemný balíček se šifrou. Po soutěži v lese nás čekalo užívání si wellnessu, vířivky či sauny. Po večeři jsme ještě tvořili kouzelné lampičky, které budeme potřebovat. Ale to zase až zítra!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.