Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Škola v přírodě v Horním Bradle - 4.den

Vloženo: 2. června 2017

autor Mgr. P.Koudelková, Bc. L.Pěgřímková
Dnes jsme se probuli do krásného dne. Dopoledne jsme se vydali na dohodnutou prohlídku skláren v Horním Bradle. Nikdo neodolal a musel koupit alespoň malou ozdobičku na památku. Po obědě jsme využívali slunečné počasí ke koupání, vodní bitvě či k tetování (tetovačky jsme dostali v tajemném balíčku). Stihli jsme toho moc: opékání buřtíků i s hudebním programem, hru na zjišťování podoby hledaného padoucha, stavění domečků v lese, odměňování a předávání cen. Naše putování za stromy završilo předání úžasných medailí a triček s danou tematikou. Večer jsme ještě stihli diskotéku a noční "bojovku", neboli procházku lesem s našimi rozsvícenými lampičkami. Tak a ještě zabalit a zítra hurá domů! 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.