Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 25. května 2017

autor Mgr. P.Koudelková
Dnešní návštěva knihovny byla zábavná, pestrá a veselá. Seznámili jsme se s básníkem, spisovatelem i překladatelem Jiřím Žáčkem. Jeho básničky známe z našich čítanek. Básně děti baví, protože jsou veselé, hravé a odnášejí do světa fantazie. Děti pracovaly na pracovních listech, vymýšlely, hrály si se slovy nebo hádaly. Společně se jednu z básniček naučily.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.