Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 14. února 2017

autor Mgr. P.Koudelková
Doplnit si učivo prvouky o vesmíru vyrazili žáci třetích tříd do Planetária hlavního města Prahy. V pořadu Vesmír kolem nás se seznámili s nejdůležitějšími objekty naší sluneční soustavy. Slyšeli základní informace nejen o Slunci, Zemi a planetách, ale i o hvězdách a menších tělesech. Názorně si vysvětlili, proč se střídají den a noc či proč Měsíc mění svou tvář. Díky projekci nahlédli do nejvzdálenějších koutů vesmíru. Zážitek z planetária ještě umocnila příjemná procházka parkem Stromovka.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.