Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 12. prosince 2016

autor Mgr. P.Koudelková
S dětmi ze 3.B jsme neváhali a využili nabídku navštívit v předvánočním čase chrám sv. Barbory při speciální prohlídce. Program byl zaměřený hlavně na symboliku světla. Děti se do prohlídky aktivně zapojily. Ve skupinách plnily úkoly a pátraly po významu různých symbolů. Pracovaly s legendou o svaté Barboře a s pověstí, jak zachránila horníky zavalené v tmavém dolu. Celá prohlídka byla završena u adventního věnce vysvětlením základního poselství Vánoc.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.