Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 5. dubna 2017

autor Mgr. T.Moravcová
V rámci výuky české literatury jsme dne 4.4. 2017 navštívili se třídou 6.A Muzeum kutnohorských pověstí ve Vlašském dvoře. Zajímavou expozici jsme si prohlédli, některé pověsti, třeba o vzniku Kutné Hory, jsme si převyprávěli. Vzhledem ke krásnému počasí se nám exkurze vyvedla.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.