Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 17. května 2017

autor Mgr. T.Moravcová, Mgr. V.Schwarz
Včera 16.5. jsme vyrazili do Třemošnice a odtud pěšky na zříceninu hradu Lichnice. Počasí nám přálo, poslechli jsme si zajímavý výklad a čekaly nás různé hry a ukázka sportů , které byly kdysi na hradě provozovány. Žáci si zasportovali a dozvěděli se spoustu nových informací. Exkurze se nám vydařila.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.