Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 8. února 2017

autor Mgr. T.Moravcová
V rámci výuky dějepisu v 7. A jsme si se žáky připravili středověkou hostinu, tedy různé dobroty z doby Karla IV.. Ochutnávali jsme třeba kančí medailonky nebo kuřecí ala bažant, dětem také chutnala ovesná i jáhlová kaše. Žáci si pouštěli i veselou středověkou hudbu. Hodina se nám moc vyvedla.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.