Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 11. října 2016

autor Mgr. A.Voldřichová, Mgr. L.Machek 

V rámci výuky přírodopisu navštívili žáci sedmých tříd dne 10.října 2016 pražskou zoologickou zahradu. ZOO Praha je moderní zahrada, která ukazuje zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Zároveň se podílí na záchraně mnoha živočišných druhů, přičemž pak některé řízeně vypouští zpět do volné přírody.

Naše návštěva byla tematicky zaměřena na ryby, paryby a bezobratlé. Žáci si prohlédli celou řadu živočichů, zajímavých nejen vzhledem, ale i jménem. Za mnohé můžeme zmínit lezce, trnuchu, aratinu nebo zákeřnici. Co by to však bylo za návštěvu v ZOO, aby se nenašla chvilka i na tradiční slony, žirafy a opice.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.