Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 9. ledna 2017

autor Mgr. P.Kvasničková
V pátek 6. 1. před návštěvou knihovny jsme pouze tušili, že Karel Havlíček Borovský byl obrozenecký spisovatel a básník. Na netradiční literární hodině jsme se dozvěděli o Havlíčkově sepětí s naším městem a další zajímavosti o osobnosti novináře a politika, jenž v Kutné Hoře v letech 1849 – 1851 bydlel a vydával zde noviny. Vzpomněli jsme si na pomník spisovatele na náměstí před Vlašským dvorem, který připomíná působení Karla Havlíčka v Kutné Hoře a jeho vítězství před zdejším okresním soudem, kde byl obžalován za protihabsburské články ve svém časopisu Slovan. Víme už, v které části města K. Havlíček Borovský bydlel, kde bývala tiskárna zmíněného časopisu i kde se časopis prodával. Svůj zajímavý výklad paní knihovnice obohatily o ukázky z autorových děl.  Odměnou za naši pozornost byla krátká prohlídka prostor knihovny, kterou jsme příjemnou návštěvu zakončili.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání