Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výstava a ukázka řemesel pro základní školu

Vloženo: 16. září 2016

autor Mgr. M.Knížková
Ve čtvrtek 15.9. navštívili žáci 9.A výstavu prací a umělecké dílny SUPŠ a VOŠ Turnov v Kamenném domě. Každý se mohl na chvilku stát  uměleckým kovářem, odlévat figurky nebo si vytvořit vlastní šperk. Od současných studentů jsme zjistili, jaké jsou podmínky pro přijetí na tuto střední školu a co nového se uchazeči o studium v budoucnu naučí.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.