Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

9.B při krásné procházce literární Kutnou Horou

Vloženo: 3. října 2016

V rámci pátečního projektového dne jsme si užili velmi příjemnou naučnou cestu naším městem. Spojení příjemného s užitečným – toho jsme se drželi. Na místech spojených s významnými literárními a uměleckými osobnosti přednesli připravené referáty. V kombinaci s přejícím počasím našemu záměru vše skvěle klapalo. Je pravdou, že při závěrečném test se nad některými žáky stahovala mračna, ale na konec jsme se všichni dozvěděli velmi zajímavé informace o předcích, kteří se výrazně zapsali do naší historie.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.