Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 19. června 2017

Závěr školního roku si třída 9.B užívá. Minulý čtvrtek jich část na vlastní přání přespala v kmenové učebně zeměpisu a pátek strávila procházkou po okolí Kutné Hory. Musím říci, že to byl velmi příjemně strávený čas. Ten se nám už opravdu krátí a za čtrnáct dní už budou bývalými žáky naší školy. Společný výlet se jistě zapíše na seznam zážitků, na které budou po celý život vzpomínat. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.