Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I podmínková souvětí se lze učit hravě

Vloženo: 15. listopadu 2016

autor Mgr. K.Opočenská
Žáci devátých ročníků si vyrobili během hodiny angličtiny deskové hry, ve kterých procvičují podmínková souvětí. Během hry si vzájemně procvičují nelehkou látku a učí se tím vzájemné spolupráci a respektu. Níže můžete vidět žáky při práci.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.