Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obhajoby absolventských prací podruhé

Vloženo: 6. června 2017

V úterý 6.6.2017 přišla řada s obhajobami absolventských prací na  9.B. Deváťáci se střídali se školními tématy z fyziky a chemie (obnovitelné a neobnovitelné zdroje, zemní plyn), z dějepisu (Pompeje, Lucemburkové, TGM, nacizmus, Čs.armáda) a z dalších předmětů (drogy, mezilidské vztahy). Nejlepšího výsledku dosáhli ti žáci, kteří si vybrali téma související s jejich zálibami - J.Bieber, vojenská vozidla, vlaky nebo kreslení. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.