Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 29. června 2017

Na závěr školního roku obě deváté třídy absolvovaly program sdružení Pod horami, na téma „Ve škole (p)o škole". Dnešní žáci se seznámili  s historií škol v Kutné Hoře, zkoušeli krasopis, poznávali současné i minulé ředitele kutnohorských škol v dětském věku. A důležitý poznatek před vysvědčením : známé úspěšné osobnosti neměly vždy samé jedničky…

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.