Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 25. října 2016

„S výročím našeho státního svátku, vzniku samostatné republiky Československé, republiky legionářské, zdálo se vhodným žactvu našeho ústavu, zejména pak žákům devátého ročníku, tohoto výročí připomenouti. Během pondělních hodin dějepravy tak byli tito žáci o významné události našich dějin poučeni v duchu prvorepublikových zvyklostí a mravů.“
Z reakcí žáků byl tento netradiční způsob výuky poměrně vydařený a velká část žáků spolupracovala a zažila si tak alespoň náznakem pocit výuky první republiky, jak jí dnes známe již jen z „Cest do hlubin študákovy duše“ a podobných děl.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.