Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 26. března 2018

autor Mgr. D.Zelenková
V pátek se děti ze 2. C vydaly do Spolkového domu. Čekal je zde velikonoční program. Děti prošly celkem čtyři stanoviště. Nejprve si ve výtvarné dílničce ozdobily keramické vajíčko, pak si vyzkoušely různé hry a společně si i zasoutěžily. S nadšením se zapojily do vyprávění o velikonočních zvycích a do dramatizace kutnohorských pověstí. Na každém stanovišti získaly mašličku na pomlázku a na závěr byla naše společná pomlázka krásně ozdobená.
Celé dopoledne se moc vydařilo a děti si odnesly mnoho zajímavých zážitků.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.