Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aerobik a kondiční cvičení na naší škole

Vloženo: 9. listopadu 2015

autor Bc. L.Pěgřímková
Každý pátek probíhá v rámci zájmových činností našich žáků ( v tomto případě především žákyň) kondiční cvičení a základy aerobiku. Při cvičení využíváme velké množství relaxačních, balančních a posilovacích pomůcek a náčiní, se kterými se dívky v běžných hodinách TV nesetkají. Vyzkouší si "kruhový trénink" zaměřený na zpevnění postavy a posílení svalů. Při aerobiku pak kombinují krokové variace, skoky a taneční prvky. I letošní rok je o tuto aktivitu velký zájem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.