Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro druháčky – veselá angličtina

Vloženo: 21. listopadu 2016

autor Mgr. L.Tvrdíková

V říjnu jsme si zopakovali čísla a barvy a pak jsme si hráli s míčky. S nimi jsme se samozřejmě učili nová slovíčka - házej, chytej, kopni, udeř, běž. Pěkně jsme se při tom vyřádili  a moc jsme se nasmáli.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.