Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší – téma jídlo

Vloženo: 26. března 2018

autor Mgr. L.Tvrdíková
Je vidět, že rádi jíme, protože slovní zásobu na téma jídlo jsme si pamatovali skoro hned. Naučili jsme se používat fráze I like, I don't like k vyjádření co máme a nemáme rádi.  Nejvíc nás bavilo skládání puzzle  a interaktivní hra Restaurant rush.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.