Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší - tentokrát na téma DŮM

Vloženo: 16. března 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková

V únoru jsme poznávali vybavení domu, druháci navíc ještě místnosti v domě. Trénovali jsme s obrázky, s interaktivní tabulí i s pracovními listy. Prvňáčky nejvíce bavilo nábytkové pexeso a druháčky zas nejvíce zaujala hra BOOM!!! Všichni jsme se naučili písničku „ Hello, hello! What is your name?“ a těšíme se na březen, kdy nás čeká jídlo. Mňam, mňam.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.