Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší – v dubnu se zvířátky

Vloženo: 27. dubna 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková
Prvňáčci se naučili domácí mazlíčky a druháci zvířátka z farmy. Zvířátka jsme hráli jako pantomimu, předváděli jsme jejich zvuky, sledovali jsme zábavná videa, hráli jsme zvířecí hry u stolečků i na interaktivní tabuli, tančili jsme, zpívali, vyplňovali jsme pracovní listy a hráli si s obrázky.
 We love animals! 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.