Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší v lednu

Vloženo: 22. ledna 2018

autor Mgr. L.Tvrdíková
Po vánočních prázdninách jsme zavzpomínali na dárky od Ježíška a k tomu se nám hodilo téma – hračky. Prvňákům i druhákům bylo téma  velmi blízké a práce se opravdu dařila . Rozšířili jsme si slovní zásobu, sledovali výuková videa, vyplňovali interaktivní i papírové pracovní listy, hráli hry, naučili jsme se novou písničku, ale přece jen nejvíce nás bavila práce s opravdovými hračkami a s obrázky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.