Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší v prosinci

Vloženo: 15. prosince 2017

autor Mgr. L.Tvrdíková

V prosinci jsme si rozšířili slovní zásobu k tématu části lidského těla. Prvňáci se učili základní části celého těla a druháci všechny části obličeje. Bavila nás práce s obrázky, s interaktivní tabulí, s pracovními listy i se skládankami. Naučili jsme se anglickou verzi hry Kámen, nůžky, papír a písničky Hlava ramena, kolena, palce. Druháci též sestavovali policejní identikit a strašidelnou příšeru podle zadání.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.