Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AJ pro nejmenší v prosinci

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. ledna 2019 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2026 v 23:59

V prosinci bylo naším úkolem umět pojmenovat části lidského těla. Prvňáci začínali hlavními částmi celého těla a druháci k tomu přidali i části hlavy a obličeje. Naučili jsme se nové písničky i hry a už se těšíme na nové téma – hračky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.