Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aj pro nejmenší v únoru tentokrát na téma oblečení

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. února 2019 v 0:00

Platnost do: 28. února 2026 v 23:59

V kroužku angličtiny jsme si uspořádali módní přehlídku a učili jsme se názvy jednotlivých kusů oblečení. Prvňáci i druháci řadili a hledali obrázky, pracovali také na interaktivní tabuli a s pracovními listy.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.