Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aj pro nejmenší

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. října 2019 v 0:00

Platnost do: 31. října 2026 v 23:59

Na konci září odstartoval kroužek angličtiny pro nejmenší. Prvňáci se naučili pozdravit, představit se, počítat do 6 a stále trénují barvičky a základní slovesa pohybu.

Druháci začátečníci také trénují pozdrav, představení a čísla, barvy a pohyby.

Druháci pokročilí se seznamovali se školními potřebami.

 

Všichni hrají hry v lavicích, na koberci i na interaktivní tabuli, zpívají a pracují s obrázky- zkrátka hravá angličtina všechny baví.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.